biz UP GROUP

derman satmakwe gaplamakmaşyn

Sitata soraň

Önümlerimiz

Gözleg we gözleg, derman enjamlaryny, gaplaýyş enjamlaryny we degişli sarp ediş önümlerini öndürmek we satmakdan başga-da, ulanyjylara doly akym we çözgütler berýäris.

has giňişleýin gör

Üstünligimiz

 • Görüşimiz
  Üstünlik

  Görüşimiz

  Gaplamak pudagynda müşderiler üçin hünär çözgütleri bilen üpjün etmek üçin marka üpjün ediji.
  köpräk oka
 • Biziň wezipämiz
  Üstünlik

  Biziň wezipämiz

  Hünäge ünsi jemlemek, tejribäni ýokarlandyrmak, müşderileri kanagatlandyrmak, geljegi gurmak.
  köpräk oka
 • Biziň pelsepämiz
  Üstünlik

  Biziň pelsepämiz

  "Artykmaç hyzmat, öňdebaryjy we pragmatiki we Win-win hyzmatdaşlygy" pelsepesine eýerýäris.
  köpräk oka
 • 20+ 20+

  20+

  ýyllar
 • 90+ 90+

  90+

  ýurtlary
 • 40+ 40+

  40+

  toparlary
 • 50+ 50+

  50+

  paýlaýjylar

Iň soňky habarlar

 • Kofe möhürlenen paketde näçe wagt dowam edýär

  Kofe näçe wagtlap dowam edýär ...

  15 Iýul, 24
  Tazelik kofe dünýäsinde möhümdir, noýba gowurmakdan başlap, kofe demlemäge çenli iň oňat tagamy we ysy saklamak möhümdir.Saklamagyň möhüm tarapy ...
 • UP topary Taýlandda PROPAK ASIA 2024-e gitdi!

  UP topary PROPAK ASI-a gitdi ...

  01 Iýul, 24
  UP Toparyň gaplaýyş bölüminiň topary Aziýanyň 1-nji gaplama sergisine gatnaşmak üçin Taýlandyň Bangkok şäherine gitdi ---- 2024-nji ýylyň 12-15-nji iýuny aralygynda PROPAK ASIA 2024. Çadyr bilen ...

Biz ýokary hilli hyzmatlary hödürleýäris

Işlerini we ösüşini goldamak üçin önümlerimiziň ähli maglumatlaryny gymmatly müşderilere we hyzmatdaşlara beriň.
biz UP GROUP

Müşderilere ýetmek we has gowy geljegi döretmek biziň möhüm wezipämizdir.

Sitata soraň